Nieuwe prijzen vanaf 01-01-2024

Prijswijzigingen voorbehouden

Schakelauto en automaat

Lesprijs per 50 minuten     € 51,50                                                                                     

Praktijkexamen                    € 255,00 

Tussentijdse toets                € 255,00 

Tussentijdse toets is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd

Kennismakingsles                € 60,00                                                                                    

 

Theorie

Theoriecursus in app                                                      € 59.00                                              

Theorie-examen                                                               € 48,00

Theorie-examen met 15 minuten extra tijd              € 61,00

Theorie-examen individueel                                         € 111,50

Auto met aanhangwagen

Dagopleiding: 6 lessen inclusief examen                 € 655,00

Losse lessen van 60 minuten                                       € 65,00

Los examen                                                                       € 265,00

Intest van 90 minuten                                                    € 85,00